Disclaimer / Privacy policy

nlVrijwaring

Alle informatie uit deze site is uit eigen, openbare of ingezonden informatie samengesteld. We deden naar beste weten en kunnen onderzoek naar eventuele eigenaren van deze informatie en pleegden zoveel mogelijk bronvermelding. Mocht u toch informatie tegenkomen, waarvan u meent eigenaar te zijn en vermelding op onze site niet wenst, dan wordt u verzocht een klachtformulier in te zenden.

Van alle foto’s op de diverse sites op de server van De Ossekamp berust het copyright bij de sitebeheerders. Overname, op welke wijze ook, of anderszins gebruik van hier gepubliceerd fotomateriaal kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar en onder vermelding van de bron.

nl Persoonsgegevens

De Ossekamp zal haar gegeven (email-)adresinformatie niet gebruiken voor een ander doel als waarvoor het verstrekt werd. Dat betekent dat namen en adressen nooit zullen worden doorgegeven aan anderen, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende eigenaar.

en Disclaimer

All information in this site is retrieved out of own, public or submitted information. As far as we could we researched the ownership, and placed as much as possible the source of the information. When ever you see information, from wich you can claim ownership and which you do not want to be publiced here, please submit a complaint.

All pictures on the sites servered by De Ossekamp are copyrighted by the site owners. Copying these, or use them in any way, is only permitted after explicit consent from the owner and mentioning the source.

en Privacy

De Ossekamp shall not use submitted (email) addresses for other purposes as those within which the information was recieved. This means that names and address never shall be passed to third parties, unless we recieved an explicit consent from the owner .