Ancestors of Ulco Foppe Oskam

Citations


64. Jan Ariens Oskam

1Gezinsklapper Lopik/Cabauw door H. de Bruin en AW Hartogh-Zijderveld, p34.

2Gezinsklapper Lopik/Cabauw door H. de Bruin en AW Hartogh-Zijderveld, p206.


78. Jan Thomas Willemsz Beijen

1H. de Bruin en AW Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Benschop/Polsbroek
p321.

2H. de Bruin en AW Hartogh-Zijderveld, Gezinsklapper Benschop/Polsbroek
p228.


80. Anne Klases Straatsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Barradeel 1825-B25.

2Tresoar Friesland, DTB243 Herv.Gem. Wanswerd/Jislum, trouw 1736-1811.


81. Gerbrit (Baukes)

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), DTB98 Herv.Gem. Minnertsga, doop 1772-1812.


90. Cornelis de Rooij

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1845-1290.


91. Jacoba Vos

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1855-1577.


96. Pyter (Rienks)

1Tresoar Friesland, DTB879, Herv Gem Abbega en Folsgare, doop 1723-1811.

2Tresoar Friesland, DTB870 Grietenij Wymbritseradeel, reg overl. 1806-1811.

3Tresoar Friesland, DTB Oosthem etc. 1723-1811, DTB 879.


97. Baukje (Uilkes)

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv. Gem. Abbega Folsgare doop 1723-1811.


104. Anske Syperda

1Tresoar Friesland, DTB 654, Sneek Beluidensboek 1783-1811.