Descendants of Rienk (Jans? Uilkes?)

Citations


55. Marten (Sietzes) Hiemstra

1Tresoar Friesland, DTB882 Herv.Gem Oudega/Idzega/Sandfirden, doop 1742-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hemelumer Oldeferd 1860-A35.


Gerritje (Roels) Abma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1832-35.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hemelumer Oldeferd 1874-A2.


78. Sytze Hiemstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1836-A98.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hemelumer Oldeferd 1859-A17.


80. Antje (Martens) Hiemstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1841-A216.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1846-A20.


56. Pieter (Uiltjes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem Oosthem,Abbega, Folsgare doop 1723-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1865-A125.


Sytske Jans Wijnia

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1817-32.


84. Uilkjen (Pieters) Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1820-A44.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1830-A102.


88. NN Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1834-A34.
Stillborn.


57. Sybren Uiltjes Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem Oosthem,Abbega, Folsgare doop 1723-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1869-A2.


Froukjen Jans Wijnja

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1819-3.


89. Lolkjen Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1819-A88.


58. Foppe (Uiltjes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem Oosthem,Abbega, Folsgare doop 1723-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1885-A153.


Maike (Haitzes) Visser

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1837-41.

2Tresoar Friesland, DTB373 Herv.Gem Koudum, doop 1776-1811.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1879-A18.


95. Lolkje Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1845-A163.


59. Baukjen (Uiltjes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB882 Herv.Gem.Audega,Idzega, Sandfirden, doop 1742-1811.


Klaas Hendriks Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1819-35.


97. Hendrik Fenema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1819-A134.


98. Uiltje Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1822-A10.


99. Baukjen (Klases) Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1824-A120.


Pier Sjoerds Sjaarda

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1846-14.


100. Uiltje Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1827-A53.


101. Foppe Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1829-A142.


Gertje Taekes IJsselstein

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1854-7.


Rinkjen Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Workum 1871-30.


102. Lolke Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1832-A100.


103. Bauke Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1835-A139.


104. Jan Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1838-A137.


Grietje Belkum

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1864-40.


105. Anne Venema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1840-A211.


60. Uilkjen (Uilkes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem Oudega,Idzega,Sandfirden, doop 1742-1811.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1875-B27.


Tjerk Durks Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1828-23.


106. Pietje (Tjerks) Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1829-A51.


Jakob Jans Huizinga

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1851-19.


107. Uiltje (Tjerks) Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1830-A200.


Symentje Dirks Posthumus

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1855-A23.


Antje Jans Hoeneveld

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Idaarderadeel 1864-4.


108. Jeltsje Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1834-A151.


109. Durk (Tjerks) Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1836-A196.


Antje Andries Tiemersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1861-2.


Grietje Zelle

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1879-12.


110. Baukjen Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1839-B4.


Pieter van der Valk

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1868-44.


111. Anna Weima

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1841-B21.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1841-B11.


112. Auke Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1843-B43.


Nanke Wagenaar

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1870-7.


113. NN. Wijma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1846-B6.
Stillborn.


62. Trijntje (Uiltjes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem Oudega,Idzega,Sandfirden, doop 1742-1811.


Marten Stoffels van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1836-22.


114. Stoffel (Martens) van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1837-A39.


Trijntje Piers Bouma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Rauwerderhem 1870-5.


115. Lolkjen van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1838-A234.


116. Geeltje (Martens) van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1841-A11.


Pieter Hendriks Zijlstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Baarderadeel 1869-41.


117. Uilke (Martens) van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1843-A5.


Trijntje Alberts Brandenburg

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Baarderadeel 1879-18.


Jeltje Willems Koopmans

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Baarderadeel 1889-2.


118. Antje (Martens) van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1844-B63.


Foppe Johannes Klijnsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Baarderadeel 1871-34.


119. Pier van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1845-B98.


Minke Wielsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Tietjerksteradeel 1883-78.


120. Pieter van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1846-B105.


121. Hendrikje (Martens) van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1847-B140.


Klaas Doekes Meintema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Baarderadeel 1873-58.


122. Marten van der Goot

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1850-B34.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Baarderadeel 1859-A82.


65. Baukien (Sytzes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB Oosthem 1723-1811 DTB879.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Bolsward 1876-A15.


Jacob Wobkes Smidts

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1814-4.


123. Pieter Jacobs Smidt

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1826-B70/1-22.


66. Minke (Sytzes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB Oosthem 1723-1811 DTB879.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1845-A130.


Ulbe Tjeerds de Boer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1821-46.


124. Anna (Ulbes) de Boer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1822-A139.


Jan Douwes Plantinga

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1846-23.


Freerk Willems Twijnstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1851-40.


126. Tjeerd (Ulbes) de Boer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1830-A225.


Jaike Ottes Schuurmans

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1855-40.


Hinke Bijlsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1877-92.


127. Ymkjen de Boer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1834-A44.


128. Sytze de Boer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1840-A14.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1915-A15.


Cornelia Maayke Flach

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Sneek 1867-13.


67. Pytter (Sytzes) Wiersma

1Tresoar Friesland, DTB Oosthem 1723-1811 DTB879.


Fokje Keimpes Groenveld

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1827-26.


129. Sytze (Pieters) Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1828-A22.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1828-A26.


130. Sytze Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1829-A40.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1931-A28.


134. Doite Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1839-A143.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), IJlst 1918-A16.


Hessel Boersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1865-76.


Sjouke Boersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1899-7.


135. Keimpe Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1842-A51.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1850-A76.


70. Pieter (Hylkes) Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1812-A16.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1878-A180.


Jiskjen (Pieters) Boomsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1832-1.

2Tresoar Friesland, DTB879 Herv,gem.Oosthem/Abbega/Folsgare, doop 1723-1811.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1881-A115 .


138. Antje Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1832-A59.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1834-A71.


140. Pieter Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1837-A43.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1837-A97.


141. Pieter Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1839-A43.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1860-A113.


142. Ane Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1841-A94.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1842-A3.


144. Japke Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1845-A115.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1845-A160.


146. Jacobje (Pieters) Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1850-A100.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1852-A41 .


147. NN Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1852-A160.
Stillborn.


71. Sjerp (Hylkes) Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel,Heeg 1814-A54.


Gerbrig Tjeerds Feenstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1843-23.


148. Hielke Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1844-A113.


150. Antje Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1847-A63.


151. Klaas Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1849-A216.


152. Trijntje Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1851-A6.


Popke de Hoop

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1874-68.


153. Wybe Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1852-A11.


154. Sjoukjen Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1853-A67.


Jan van Dijk

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1880-16.


155. Aukjen Wiersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1854-A119.