Descendants of Rienk (Jans? Uilkes?)

Citations


4. Pyter (Uilkes)

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), DTB213 Herv.Gem Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag, doop 1601-1811.


7. Akke (Pieters)

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem.Oosthem,Abbega,Folsgare, doop 1723-1811.


9. Heltie (Pieters)

1Tresoar Friesland, DTB879 Herv.Gem.Oosthem,Abbega,Folsgare, doop 1723-1811.


IJmkje (Sijtses)

1Tresoar Friesland, DTB390 Herv. Gem Edens Spannum trouw 1693-1810.

2Tresoar Friesland, DTB808 Herv.Gem. Makkum doop 1682-1713.


10. Uijltie (Rienks)

1Tresoar Friesland, DTB877 Herv. Gem. Nijland doop 1651-1811.


13. Sijtse (Rienks)

1Tresoar Friesland, DTB877 Herv. Gem. Nijland doop 1651-1811.


14. Sijtse (Rienks)

1Tresoar Friesland, DTB877 Herv. Gem. Nijland doop 1651-1811.


16. Jetske (Rienks)

1Tresoar Friesland, DTB877 Herv. Gem. Nijland doop 1651-1811.