Descendants of Jan Dirks van den Ossenkamp

Notes


Aaltje (Neeltje) Oskam

In the Death record of daughter Aafje Aaltje is mentioned as Neeltje


1079. Aaltje (Neeltje) Oskam

In the Death record of daughter Aafje Aaltje is mentioned as Neeltje