Descendants of Jan Dirks van den Ossenkamp

Citations


3542. Adrianus Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1857-4.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1919-636.


Klazina Maria Adriana Hoogendoorn

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1892-3.

2Gemeentearchief Leiden, 1865-57.


6079. Janna Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1893-5.


Bastiaan Roest

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Lekkerkerk 1915-12.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1936-720.


6080. Petronella Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1895-4.


Arie Verkaaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Lekkerkerk 1918-18.


6081. Cornelis Wouterse Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1897-14.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1924-340.


6082. Margaretha Maria Oskam

1Gemeentearchief Leiden, 1899-39.

2Gemeentearchief Leiden, 1899-41.


3545. Cornelia Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1909-34.


Jan Cornelis Casant

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Maria Anna Merkens

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1917-9.


Maria Adriana van Dijk

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1911-6.


3547. Cornelis Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1924-10.


Grietje Hoogendoorn

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1890-2.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1899-12.


6086. Cornelis Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


6087. Janna Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1894-13.


6088. Johanna Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1897-4.


Aartje van den Broek

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Linschoten 1902-4.


3548. Janna Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1866-5.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1906-23.


Pieter Erardus van der Grift

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Kockengen 1891-3.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1932-33.


Teunis van Laar

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1921-18.


6091. Cornelis Johannes van der Grift

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1919-5.


6092. Jacobus Pieter van der Grift

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1896-615.


6093. Pieter Everardus van der Grift

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1897-564.


6094. Pieter Erardus van der Grift

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1898-20.


Gijsbertje van 't Hof

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1931-6.


Gijsbertus van Selm

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1931-4.


3550. Maarten de Vor

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1928-8.


Adriana Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Veldhuizen 1886-4.


6096. Antje de Vor

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1887-3.


6097. Gijsbert de Vor

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1888-1.


6098. Adriana de Vor

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1892-22.


Aartje Jozina van den Berg

1Genlias, since 2013 WieWasWie, IJsselstein 1919-22.


Cornelis Spijker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1930-4.


6101. Adriaan de Vor

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1893-24.


6102. Maarten de Vor

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 18960517.


Meinsje de Lange

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1932-4.


3552. Marrigje de Rie

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1927-35.


Teunis Adrianus Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1878-9.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1937-2.


Gerrit Bouthoorn

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1871-43.