Descendants of Jan Dirks van den Ossenkamp

Citations


2039. Jacoba Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1873-38.


Philippus de Bruijn

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Johanna Wolmerstett

1Groenehartarchieven.nl, 1877-23.


Jacob Eeftinck Schattenkerk

1Groenehartarchieven.nl, 1863-22.


Adriana van Schajik

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1857-3.


2041. Jan Thomas Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1910-4.


Adriana Cornelia Verbree

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Adrianus van Leeuwen

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1901-9.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1879-5.

3Genlias, since 2013 WieWasWie, 1918-1.


2044. Geertrui Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1830-53.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1908-12.


Anthonie van Bemmel

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Jutphaas 1960-1.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1919-3.


4146. Hendrika Johanna van Bemmel

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Hendrik van Grootveld

1Genlias, since 2013 WieWasWie, IJsselstein 1883-10.


Teunis Snoek

1Genlias, since 2013 WieWasWie, IJsselstein 1893-7.


4150. Hendrik van Bemmel

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4151. Adriana van Bemmel

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


2048. Jacobus Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1836-54.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1906-7.


Willempje Jansen

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1872-8.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1922-47.


4153. Arie Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1874-98.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1877-121.


4154. N.N. Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1878-35.


2051. Janna Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1842-45.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1925-29.


Johannes de Vries

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Jutphaas 1879-11.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1909-11.


4156. Arie Jan Teunis de Vries

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1880-51.


Annigje van Vliet

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Benschop 1903-5.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1875-5.


4157. Wijntje Aletta de Vries

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1884-34.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1885-4.


2055. Geertrui Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1842-5.


Jan Willemzoon van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Jutphaas 1864-7.


4158. Willem van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4159. Jan Willem van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4160. Metje van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Johannes Cornelis Simon

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Jutphaas 1893-19.


4161. Jan van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Hendrikje Verhaal

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Jtphaas 1896-7.


Grietje van Ginkel

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Odijk 1916-2.


4162. Willem van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Hendrika Johanna Floor

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4163. Elizabeth van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4164. Hendrik van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1935-49.


4165. Geert Jan van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Gerrigje de Kruijf

1Genlias, since 2013 WieWasWie, IJsselstein 1901-22.


4166. Elizabeth van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Arie Bastiaan Simon

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4168. Florus van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4169. Florus van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Pieternella Berg

1Genlias, since 2013 WieWasWie, IJsselstein 1905-2.


4170. Janna van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4171. Janna van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1942-121.


Gerrit Cornelis van Dijk

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


4172. Maria Wilhelmina van Schaik

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Willem van Ginkel

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


2058. Elisabeth Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1847-31.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1925-15.


Willem Barneveld

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Jutphaas 1870-2.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1916-35.


4173. Reijertje Barneveld

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1870-41.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1947-9.


Adrianus den Hartog

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1894-19.


4174. Janna Barneveld

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1875-3.


Pieter Cornelis Vermaat

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1903-10.


2072. Jacoba Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1917-9.


Johannes Cornelis van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1872-10.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1922-27.


4176. Hermanus van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1874-50.


4177. Gerrit van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1949-21.


4178. Cornelia Anna Maria van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1876-4.


4179. Hermanus van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1877-3.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1877-6.


4180. Cornelia Anna Maria van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1878-10.


Jan Kok

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1911-9.


Gerrit Kooij

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1912-14.


4181. Hermanus van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1881-1.


2073. Jacobus Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1842-1.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1889-32.


Wijntje Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1871-10.


4183. Marrigje Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1872-72.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1873-21.


4184. Marrigje Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1940-5.


Aart Snoek

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Benschop 1903-1.


Janna van Os

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Benschop 1909-5.


Anthonie Frederik de Vos

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Benschop 1905-2.


Willem Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1905-9.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, Polsbroek 1947-5.


2074. Michiel Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie.


Cornelia Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1866-6.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1844-1.

3Genlias, since 2013 WieWasWie, Ouderwater 1900-13.


2075. Teuntje Oskam

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1845-1.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, Benschop 1925-24.


Gijsbert Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1871-6.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1916-24.


4201. Adriana Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1874-8.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1936-19.


Willem van Ginkel

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1900-5.


4202. Cornelia Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1875--88.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1950-1.


4203. Johannes Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1878-50.


4204. Hermanus Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1880-32.

2Groenehartarchieven.nl, 1884-60.


4205. Cornelis Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1881-67.

2Groenehartarchieven.nl, Nieuwkoop en Noorden 1884-61.


4206. Janna Jacoba Lekkerkerker

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1883-29.

2Genlias, since 2013 WieWasWie, 1942-14.


Pieter Rietveld

1Genlias, since 2013 WieWasWie, 1916-6.