Descendants of Jan Dirks van den Ossenkamp

Citations


7738. Bernard Jan Oskamp

1Email Alfred Erik Oskamp, Haarlem, 31 oktober 2014.


Evert Ouweneel

1www.zebregts.com, partenteel Jan Dirks (van den Ossekamp).


Johanna Cornelia Kemkes

1www.zebregts.com, partenteel Jan Dirks (van den Ossekamp).


Alida van Veldhuizen

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Vleuten 1913-4.