Descendants of Anne (Jottjes-Jelties)

Citations


107. Ytje Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1852-A83.


Sybren van Dam

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1886-97.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Bolsward 1851-B33.


219. Age van Dam

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1887-A190.


220. NN. van Dam

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Leeuwarden 1888-A436.


221. Age van Dam

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1889-A328.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Leeuwarden 1922-A63.


109. Uilkje Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1856-A268.


Anne Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1886-11.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1852-B64/1-2.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1910-A49.


222. Michiel Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1888-A19.


Wytske de Vries

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Stavoren 1918-3.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Leeuwarden 1895-A294.


223. Age Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1890-A28.


224. Inte Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1892-A10.


225. Grietje Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1895-A8.


Gerardus Knol

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Sneek 1918-93.


226. Inte Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1897-A88.


227. Jozef Gersjes

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1901-A7.


110. Gatske Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1859-A19.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1926-A25.


Pier Bonte

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1893-56.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1863-A75.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1905-A28.


228. Willem Bonte

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1895-A90.


Leentje Pel

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Aengwirden 1920-48.


229. Tjitske Bonte

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1897-A96.


230. Age Bonte

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1899-A106.


231. Jantje Bonte

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1902-A49.


111. Inte Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1861-A29.


Regina Laagland

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1893-1.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Sneek 1873-A74.


232. Age Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1893-A351.


233. Jacobus Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1895-A325.


Geeske Dinklenburg

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1920-50.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Gaasterland 1898-A14.


234. Lieuwe Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1897-A69.


235. Tjitske Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1900-A66.


236. Lieuwe Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Sneek 1901-A218.


237. NN. Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Leeuwarden 1910-A441.
Stillborn.


112. Trijntje Huitema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1849-A75.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1879-A221.


Yme Symensma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1873-48.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1850-A78.


238. Klaaske Symonsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1874-A68.


239. Symon Symonsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1875-A46.


240. Katharina Symonsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1876-A194.


241. Romke Symonsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1877-A232.


242. Ytje Symonsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1878-A321.


243. Yme Symonsma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1879-A434.


120. Tjitske de Jong

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1842-A117.


Jarig Doekes Reinstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Workum 1865-16.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1839-A70.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1882-A2.


245. Taetske Reinstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Workum 1868-A35.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1886-A53.


248. Pier Reinstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1874-A32.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1878-A28.


249. Wietske Reinstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1875-A122.


Sibren Riemersma

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1914-25.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1880-A60.


250. Petrus Reinstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1878-A81.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1880-A8.


251. Cecilia Reinstra

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1880-A34.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1882-A90.


Dedde van Dijk

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Workum 1887-21.


121. Petrus de Jong

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1844-A235.


Cornelia Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Workum 1870-17.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1843-B93.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1902-A6.


252. Seerp de Jong

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1871-A40.


253. Pieter de Jong

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1873-A15.


254. Andreas de Jong

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1877-A78.


Reinske van der Zee

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1902-16.


255. Cornelis de Jong

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1881-A73.


124. Wietske Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1884-A12.


Gerben Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1872-24.


256. Hielke Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1875-A74.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1916-A202.


Livina Wilhelmina Gijsbertha Theodora van Ingen

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1905-30.


258. Elisabeth Catharina Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1879-A87.


259. NN. Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1881-A52.
Stllborn.


260. Jan Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1882-A134.


261. Epke Teppema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1884-A4.


125. Taetske Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1849-A231.


Johannes Taekema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1880-20.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Hennaarderadeel 1856-B48.

3allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1891-A38.


262. Regina Taekema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wonseradeel 1885-A15.


129. Pierkjen Hijlkema

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Wymbritseradeel 1862-A126.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1900-A108.


Hendrik Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1883-26.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1863-A40.


263. Hendrik Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1884-A115.


264. Aaltje Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1885-A205.


265. Rimkje Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1887-A169.


266. Hendrik Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1889-A185.


Regina IJsselmuiden

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1917-23.

2allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), 1895-A80.


267. Hylke Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1892-A40.


268. NN. Kramer

1allefriezen.nl (www.allefriezen.nl), Haskerland 1894-A100.
Stillborn.


130. Anne Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1853-117.

2AlleGroningers.nl, Groningen 1936-1571.


Joanna Hillegonda Egbertina Scholtens

1Genlias, since 2013 WieWasWie, Hoogezand 1877-1.

2AlleGroningers.nl, Groningen 1937-564.


269. Lucas Hendrik Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1877-192.

2AlleGroningers.nl, Groningen 1889-620.


270. Hendrik Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1879-27.

2AlleGroningers.nl, Hoogezand 1879-98.


271. Hendrik Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1880-145.

2AlleGroningers.nl, Hoogezand 1881-2.


272. Willemina Elizabeth Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1881-245.


Karl K├╝hlen

1gedbas.genealogy.net, 4242111.


273. Johannes Everardus Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1883-166.

2AlleGroningers.nl, Groningen 1942-572.


275. Hendrik Joannes Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1887-283.

2AlleGroningers.nl, Hoogezand 1888-24.


131. Alida Hijlkema

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1855-166.

2AlleGroningers.nl, Hoogezand 1931-4.


Gerardus Hendrikus Scholtens

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1890-23.

2AlleGroningers.nl, Hoogezand 1933-53.


276. Harmannus Joannes Scholtens

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1891-86.

2AlleGroningers.nl, Groningen 1961-490.


Gebina Margaretha Maagd

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1919-87.

2AlleGroningers.nl, Slochteren 1893-158.


278. Lukas Bernardus Scholtens

1AlleGroningers.nl, Hoogezand 1894-234.


Maria Johanna Goorkate

1AlleGroningers.nl, Groningen 1923-317.